Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013

CHÚNG TA DỰA VÀO CHÍNH BẢN THÂN CHÚNG TA

Ốc Sên ngày nọ hỏi mẹ :

"Mẹ ơi, vì sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái bình vừa nặng vừa cứng trên lưng thế? Thật mệt chết đi được. "
 " Vì cơ thể chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò, mà bò cũng không nhanh". - Ốc sên mẹ nói.
 "Chị sâu róm không có xương, cũng chẳng bò nhanh, tại so chị ấy không phải đeo cái bình đó?"
" Vì chị sâu róm sẽ biến thành bướm, bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy."
" Nhưng em giun đất cũng không có xương, cũng chẳng bò nhanh, cũng không biến hóa được. Tại sao em ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?"
" Vì em giun đấy sẽ chui xuống đất, lòng đất sẽ bảo vệ em ấy."
Ốc sên con bật khóc nói : " Chúng ta thật đáng thương, bầu tời không bảo vệ chúng ta, lòng đất cũng chẳng che chở chúng ta"
" Vì vậy chúng ta có cái bình" - Ốc sên mẹ an ủi con - " Chúng ta không dựa vào trời, cũng chẳng dựa vào đất, chúng ta dựa vào chính bản thân chúng ta".