Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012

Ngày Thứ 365Ngày làm việc cuối cùng của năm 2012 đã kết thúc, tôi nán lại suy nghĩ về mấy trăm ngày mới đó mà lại qua đi…được gì và mất gì…

-          Được thêm tuổi…cùng với những bài học cứa đứt lòng.
-          Được tình yêu thương của mọi người …
-          Được nhận ra mình phải Cần gì hơn là Muốn gì…
-          Được nhận những món quà…đắng để biết rằng…đó mới chính là món quà ý nghĩa nhất.Mất
Mất cái mà đáng lẽ ra ta phải vứt nó lâu rồi….


Cám ơn 365 ngày đã trôi qua dù cũng có những lúc dậy sóng, dù có những lúc cạn tận đáy dòng. Ta vẫn vượt qua để biết rằng cuộc sống dù có ra sao thì mình cũng sẽ…KHÔNG SAO

Cám ơn 365 ngày qua cho ta quá nhiều so với những gì ta muốn...Dù có mất nhưng ta vẫn ...Lời.

Hãy dành phút cuối cùng của ngày cuối cùng trong năm thật bình yên để ta nhận ra rằng những gì ta mất chưa bao giờ là quá nhiều...


                                                                                                                                      

                                                                                                                    
                                                                                                                 ngày  28 tháng 12 năm 2012


                                                                                                                                  
                                                                                                                   
                                                                                                       
                                                
                                                                                                                                    Cát Bụi